دسته: راهنما

سایت استاتیک سایت داینامیک 1

سایت استاتیک (ایستا static) و سایت داینامیک (پویا dynamic)

دو نوع سایت وجود دارد ، سایتهای استاتیک (static websites) و سایتهای داینامیک (dynamic websites) این نوع از دسته بندی معمول بوده و در مکالمات و تجارت مثلا قراردادهای وب استفاده می شود و بر اساس دید گروه بندی سایت ها به سایت های سمت کاربر و سایت های سمت سرور می باشد.