دسته: پی اچ پی PHP

0

عملگرها در پی اچ پی PHP operators

عملگر در پی اچ پی PHP operator یک یا دو مقدار را گرفته و مقدار دیگری را تولید می کند ؛ می توان عملگرها را به دسته های زیر تقسیم کرد: عملگرهای ریاضیاتی Arithmetic Operators (مثال + – * / % **) عملگرهای انتساب Assignment Operators عملگرهای بیتی Bitwise Operators (مثال & | ~ ^ >> << ) عملگرهای مقایسه Comparison Operators (مثال == >= <= != !== <==>) عملگرهای کنترل خطا Error Control Operators (مثال @) عملگرهای اجرا Execution Operators (مثال “) عملگرهای افزایش و کاهش Incrementing/Decrementing Operators (مثال ++ –) عملگرهای منطقی Logical Operators (مثال and && or...

1

پی اچ پی PHP

پی اچ پی یک زبان برنامه نویسی تحت وب سمت سرور می باشد که مخفف بازگشتی عبارت PHP: Hypertext Preprocessor است پی اچ پی یک ابزار قدرتمند برای توسعه سایتهای داینامیک با قابلیت تعامل با بانک اطلاعاتی است، سریع و انعطاف پذیر بوده که قابلیت هر کاری از قبیل  یک وبلاگ ساده تا پیاده سازی  برترین سایت های دنیای وب را داراست.

۳

متغیرها در پی اچ پی PHP

php شروع کار با متغیر ها در پی اچ پی : متغیرها در پی اچ پی عموماً با $ شروع می شوند سپس با یک حرف و یا _ و در ادامه عدد ، حرف و یا _ ایجاد می شوند this$ متغیر از پیش تعریف شده و رزرو شده در پی اچ پی بوده که قابلیت تعریف و انتساب به عنوان متغیر جدید را ندارد (به شی جاری اشاره می کند) . برای نمایش نوع ، مقدار و طول متغیرها می توان از تابع از پیش تعریف شده (var_dump(variable استفاده نمود. ثابت Constant که در واقع متغير نمي باشد...